انواع اتصالات

انواع اتصالات

انواع اتصالات
۱- اتصالات غیردائم(بازشو)

به کرات میتوان آنهارابازوبسته کرد.

مانندپیچ ومهره

۲-اتصالات دائم:مانندجوشوچسب

۳-اتصالات نیمه دائم:اگربخواهدبازشودتنهابه اتصال دهنده ونه قطعه آسیب میزند.

مانندپرچ

تعریف پیچ:معمولااستوانهای توپرهستندکه شیاری مارپیچ روی آنهاتعبیه شده ونقش سطح شیبدار رابازی میکند .

محصولات پیچ دار به سه دسته کلی تقسیم بندی می شوند:

الف-پیچ محکم کننده یا پیچ اتصال(Fastener Screw)این نوع پیچ هابرای اتصال دویاچندقطعه به یکدیگربه کارمیروند.

ب-پیچ انتقال قدرت یا حرکت(Power Screw)حرکت زاویه ای را به منظور انتقال توان و یا ایجاد نیروهای بزرگ(مانند پرس، جکو)…به حرکت خطی تبدیل میکنند.

جنس پیچ هاپرمصرف ترین مواددرتولیداین نوع اتصالات فولادمی باشدونوع آن فولادهای کم کربن وکربن متوسط میباشد.

ولی استفاده کردن ازفولادهای باکربن بالا،فولادزنگ نزن(استنلس استیل)(صنایع دریایی-صنایع غذایی-مکانهایمرطوب) ،آلومینیوم(ظروف تفلون)،مس،برنج نیزمعمول میباشد.

انواع اتصالات

فرآیند تولید

پیچ فرآیندتولیدپیچ درواقع یک عملیات پرسکاری است که طی آن مفتول که ماده اولیه تولیدپیچ است طی چندضربه شکل نهایی رابه خودمی گیرد.این عملیات پرسکاری می تواند

سردیاگرم انجام شودکه معمولا برای تولیداتی تاقطر۲۴میلیمترازپرسکاری سردوبرای بالاترازآن پرسکاری گرم استفاده می شود.

شکل رزوه

در پیچهای متریک، دندانه پیچ معمولا به شکل مثلثی و با زاویه راس۶۰درجه و در پیچهای اینچی با زاویه راس۵۵درجه می باشد.

قطر بزرگd:بزرگترین قطر دنده پیچ قطر کوچکdrیاd1:

کوچکترین قطر دنده پیچ قطر گامdp:

یک قطر تئوری بین قطرهای کوچک و بزرگ پیشرویl:فاصله ای که مهره به ازای یک دور چرخیدن در جهت موازی با محور پیچ جابجا می شود.

برای پیچهای تک راهه پیشروی با گام پیچ برابر است.

 

بازرگانی کیمیا صنعت,پیچ ,پیچ صنعتی, پیچ مهره, پیچ مهره ,کیمیا صنعت, فروش پیچ و مهره, پیچ و مهره کیمیا صنعت,.

خرید پیچ و مهره, دریافت نمایندگی بولت, پیچ و مهره برای ایران, پیچ و مهره ساختمان اسکلتی,.

تاریخچه پیچ ومهره وزمان پیچ و مهره خودرو سازی -, پل سازی ,- پترو شیمی -, ساخت اسباب بازی ,.

– مسکن ,- کامپیوتر -, کشتی سازی – ,صنایع هواپیمایی -, صنعت نفت -, سازهای فلزی ,- برق وغیره

آیین نامه اتصالات پیچ ومهره

به نام خدا
مقدمه :
در سازه های فلزی آنچه بیشتر مورد توجه قرار می گیرد تیر و ستون های آن است، چرا که حجم بصری عمده را
شامل می گردند ولی یک سازه فلزی قطعاً بیش از این قطعات بزرگ است که به چشم می آیند. در واقع اتصال دهنده
هایی همچون پیچ و مهره جزء بسیار ضروری و پر اهمیت سازه ها هستند که قالباً مورد توجه قرار نمی گیرند هرچند در
ساختمان های اتمام یافته پیچ و مهره ها رویت نمی گردند ولی کیفیت آنها نقش بسزایی در ایمنی و سلامت ساختمان دارد.
امروزه به علت لرزه خیری مناطق عمده ای از کشور عزیزمان طراحی و اجرای ساختمان های مقاوم در برابر زلزله
بسیار حائز اهمیت است و طراحان و مجریان گرامی نیز تلاش بسیار در این راستا دارند.
یکی از مهمترین عوامل انتقال بار در سازه های فولادی اتصالات و وسایل اتصال می باشد که استانداردها و آیین نامههای
طرح و اجرا و بازرسی سازه های فولادی نیز در این راستا بسیار سخت گیرانه برخورد می نمایند .
یکی از وسایل اتصال پر کاربرد در صنعت سازه های فولادی پیچ، مهره و واشر می باشد. از آنجا که آیین نامه های داخلی
و خارجی در اتصالات باربر لرزه ای استفاده از اتصالات اصطکاکی و پیچ پر مقاومت در آن را الزامی می دانند، یکی از
مهمترین پارامترها در عملکرد اتصالات اصطکاکی رسیدن به نیروی پیش تنیدگی در این اتصالات می باشد.
از دیرباز برای کنترل پیش تنیدگی در پیچ، مهره و واشر از وسایل کنترل گشتاور مانند ترک متر کالیبره شده، آچارهای
مدرج و … استفاده می گردیده. لیکن کنترل گشتاور زمانی به پیش تنیدگی مورد انتظار تبدیل می شود که پیچ، مهره و
واشر تحت شرایط کنترل شده ساخته، تحویل، انبارش و به درستی نصب و بازرسی شود.
به همین منظور این دستورالعمل که مستخرج از آیین نامه ها و استانداردهای معتبر داخلی و بین المللی و تجارب تیم تهیه
کننده می باشد تهیه و ارائه می گردد.
تیم تهیه کننده آمادگی خود را جهت دریافت نظرات و استفاده از تجارب کلیه صاحب نظران صنعت سازه های فولادی اعلام
داشته و خواهشمند است ما را در تکمیل این دستاورد یاری نمایید.
الزامات دریافت – انبارش – تحویل و نصب پیچ، مهره و واشر در اتصالات اصطکاکی
٢
-۱ دریافت :
-۱-۱ به هنگام ورود محموله به سایت ابتدا اسناد همراه محموله شامل بارنامه، سند حواله خروج کالا را دریافت
کنید. هرمحموله ورودی به سایت شامل یک یا چند نوع پیچ و مهره یا واشر می باشد. هر یک از این اقلام
می بایست با شرایط زیر کنترل و دریافت شوند :
-۲-۱ کنترل تعداد بسته های هر قلم کالا و حتی الامکان کنترل تعداد موجود در یکی از بسته ها و تأیید یا اعلام
مغایرت اولیه تعداد بسته های اظهاری فروشنده.
– *تبصره ۱ : ضروری است حداکثر ظرف مدت دو روز کاری نسبت به شمارش و کنترل تعداد موجود در هر بسته
اقدام و تأیید نهایی تعدادی را صادر کنید و در صورت وجود مغایرت موارد کتبا به فروشنده اعلام گردد.
برای ( Batch No. ) -3-1 کنترل لیبل های روی بسته بندی اقلام و ثبت شماره های ردیابی قید شده روی آنها
هر قلم کالا.
– *تبصره ۲ : در صورت لزوم از یکنواختی مارکینگ روی هر قلم کالا کله پیچ ها و یا روی مهره ها جهت اطمینان از
همسان بودن سازنده آنها اطمینان حاصل کنیند.
-۴-۱ همراه محموله می بایست گواهی مرغوبیت برای هر یک از اقلام شامل کلیه شماره ردیابی های قیدشده
روی بسته ها، ارسال شده باشد. وجود هرگونه مغایرت را ثبت و گزارش کنید.
-۵-۱ در فرصت مناسب مطابقت گواهی مرغوبیت ها با مشخصات کالای قراردادی را کنترل و هرگونه مغایرت
را ثبت و گزارش نمائید.
– *تبصره ۳ : مرجع صادرکننده گواهی مرغوبیت کالا می بایست قبلاً به تأیید خریدار رسیده باشد و سایر گواهی
های مرغوبیت فاقد اعتبار خواهند بود. مگر تعریف شرایط دیگر
– *تبصره ۴ : درصورت وجود دستورالعمل داخلی جهت نمونه برداری و تست اقلام دریافتی توسط آزمایشگاه ثالث،
در این مرحله می بایست نمونه برداری طبق دستورالعمل مربوطه انجام گیرد.
– *تبصره ۵ : درصورتی که تأمین اقلام از تولیدکنندگان ارزیابی شده صورت پذیرد، غیر از کنترل های تعدادی
لزومی به کنترل سایر موارد نمی باشد.
-۶-۱ گواهی نامه پیچ های پر مقاومت مهره ها و واشرها که توسط فروشنده ارائه می شود بایستی اطمینان
را ISO 898- حاصل نمود که اجزائی که قرار است استفاده شود الزامات کاربردی آیین نامه ی ۱,۲
( RCSC 2- برآورده می نمایند. ( مطابق بند ۱
الزامات دریافت – انبارش – تحویل و نصب پیچ، مهره و واشر در اتصالات اصطکاکی
٣
ASTM جدول تعداد نمونه لازم برای آزمایش بر اساس استاندارد
-۲ انبارش اجزاء پیچ و مهره و واشر :
– پیچ و مهره و واشر بایستی از گرد و غبار و رطوبت دور نگه داشته شده و در بسته بندی های مربوطه و در
محل مناسب نگهداری و انبارش شوند.
– الزامات مربوط به انبارش تحت کنترل برای پیچ های پرمقاومت، مهره و واشرها به منظور آن است که تا حد
ممکن شرایط قطعات نزدیک به شرایط زمان تولید حفظ شود تا آنکه نهایتاً به کار روند. این الزامات عبارتند
از :
-۱-۲ پیچ، مهره و واشر بایستی در کارتن یا ظرف مناسب با لفاف پلاستیکی بسته بندی و انبار شوند تا آنها را در
برابر گرد و غبار و خوردگی محافظت نمایند.
-۲-۲ انبار محفظه های پیچ و مهره و واشر، بایستی در برابر شرایط آب و هوایی و زیست محیطی محافظت
شده و سرپوشیده باشند.
-۳-۲ در چیدمان کالاها در انبار توجه شود که شماره ردیابیهای مشابه در مجاور هم باشند و به نحوی چیده
شوند که مشخصات آنها قابل رویت باشند.
-۴-۲ خروج پیچ، مهره و واشر از انبار فقط بایستی طبق ضرورت و به منظور استفاده در پروسه نصب صورت
گیرد.
-۵-۲ پیچ، مهره و واشر استفاده نشده در پایان روز بایستی فوراً به انبار محافظت شده بازگردانده شوند.
-۶-۲ در طول زمان انبارش از بازنمودن بسته بندی قطعات جلوگیری شود.
-۷-۲ در طول زمان انبارش تحت هر شرایطی از پاکسازی و اضافه نمودن هرگونه مواد روانکار یا غیره به
قطعات جلوگیری شود.
۱ در انبارش قطعات ارسالی پیشنهاد می گردد چیدمان قطعات به گونه ای FIFO -8-2 به منظور رعایت اصل
باشد تا امکان برداشت از دریافت های قدیمی تر وجود داشته باشد.
-۳ تحویل به تیم نصب :
– به منظور سهولت در ساخت، جلوگیری از خوردگی و سهولت در نصب، ممکن است سازنده اندودهای متعدد
و روغن هایی به کار ببرد که موقع تحویل دیده می شود. در این حال شرایط اجزاء پیچ، مهره و واشر نبایستی
تغییر یابد چرا که آنها را برای نصب در حالت پیش تنیدگی غیرقابل استفاده می نماید.

اتصالات سازه‌های فولادی

 

اتصالات سازه‌های فولادی

اتصالات در تمامی سازه‌ها از جمله سازه‌های فولادی یکی از اجزای اساسی سازه بوده و عامل اصلی یکپارچگی سیستم‌های سازه‌ای است. یک اتصال ضعیف و نامناسب می‌تواند منجر به یک سری زوال‌های پی در پی و بنیادی در سازه فولادی شود. از آنجا که زوال اعضای سازه‌ای خیلی کم اتفاق می‌افتد، بسیاری از زوال‌های سازه‌ای ناشی از طراحی ضعیف اتصالات‌ یا ضعف در جزئیات اجرائی است. در طراحی و اجرای اتصالات ساختمان‌های فولادی باید توجه ویژه‌ای بشود که حتی در ساختمان‌های در حال احداث نیز مشکلات متعددی دیده می‌شود که به هنگام زلزله شکست جوش و گسیختگی اتصال ساده‌، یا گیردار تیر به ستون ساختمان‌های فولادی زیاد تجربه شده است.

امروزه اجزای سازه‌ای فولادی توسط جوش یا پیچ‌ یا ترکیبی از این دو به یکدیگر متصل می‌شوند. تا چند دهه قبل اتصالات توسط جوش ‌یا پرچ انجام می‌شد. بعد استفاده از پیچ به خصوص پیچ‌های با مقاومت زیاد بسیار رایج و مرسوم شد به طوری که امروزه در سازه‌های فولادی دیگر از پرچ استفاده نمی‌شود. دلایلی را برای این تغییر (یعنی استفاده از پیچ به جای پرچ) می‌توان برشمرد، از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

برای نصب یک پیچ به دو کارگر معمولی نیاز است در صورتی که یک پرچ توسط چهار کارگر ماهر اجرای می‌شد.
اجرای پرچ یک عملیات به علت حمل پرچ گداخته از محل کوره تا محل نصب نسبتا خطرناک و پر سر و صدا است.
اجرای اتصالات پیچی بسیار سریع انجام می‌گیرد و زمان نصب را به طور چشمگیری کاهش می‌دهد.

زیرا با این وجود ضوابط مربوط به ساخت و اجرای اتصالات پرچی کنار گذاشته نشده‌ و هنوز توسط آئین نامهAICS ارائه می شود. بسیاری از سازه‌های فولادی موجود در گوشه و کنار جهان دارای اتصالات پرچی هستند و شناخت رفتار آنها برای ارزشیابی مقاوم‌ترین سازه‌ها و ترمیم سازه‌های قدیمی الزامی است. به طور کلی، اصول آنالیز و طراحی اتصالات پرچی نظیر اتصالات پیچی بوده با این تفاوت که خصوصیات مصالح آنها متفاوت است. نوع دیگر عامل اتصال، جوش است که بسیار مرسوم بوده و دارای چندین مزیت نسبت به پیچ است. یک اتصال جوشی از نظر طراحی، بر اساس مفاهیمی نسبتا ساده استوار است. بعضی از اتصالات پیچی که طراحی و اجرای آنها پیچیده باشد با سهولت بیشتر توسط شکل باید با استفاده از نبشی، پرچ و یا پیچ، مهره و I جوش طراحی و اجرا می‌شوند. به عنوان مثال برای ساخت یک تیر ورق با مقطع، واشر بال‌ها را به جان متصل کرده، در صورتی که توسط جوش این تیر ورق به سادگی قابل ساخت است.

از طرف دیگر جوش نیز مشکلات خاص خود را دارد و یکی از مهمترین موضوعات در هر ساختمان فولادی، کنترل جوشکاری آن است. جوشکاری باید توسط استادکاران ماهر انجام شده و جوش اجرا شده مورد بازرسی‌های لازم بر اساس نوع جوش قرار گیرد. بازرسی جوش عملیاتی دقیق، زمان گیر و پرهزینه است. جوش‌ها در همه بخش‌ها بایستی منطبق بر اطلاعات نقشه بوده و از لحاظ بعد و طول جوش و کنترل کیفیت لازم بررسی شود. امروزه استفاده از پیچ به عنوان یک وسیله مناسب و قابل اطمینان در ساخت و اجرای سازه‌های فولادی بسیار رایج و متداول شده است. چون عموماً در ساخت و تولید پیچ‌ها از فولادهای مخصوص با عملیات ویژه استفاده می‌کنند. مصالح پیچ‌ها دارای مقاومت گسیختگی به مراتب بالاتر از فولادهای ساختمانی معمولی هستند. دست یابی به پیچ‌های پرمقاومت و با کیفیت مناسب موجب فراهم شدن افق‌های جدیدی در زمینه اتصالات انواع سازه‌های فولادی اعم از ساختمان، پل و تاسیسات صنعتی شده است.
مزایا و معایب اتصالات پیچی‌

مزایای اتصالات پیچی به شرح زیر است.
‌سرعت اجرا

سرعت اجرای سازه‌های با اتصالات پیچ و مهره‌ای نسبت به اتصالات جوشی بالاتر و کاملاً قابل لمس است و زمان ساخت سازه‌های پیچ و مهره‌ ای کمتر از سازه‌های با اتصالات جوشی است و با توجه به مدت زمان بالای اجرای پروژه‌های کشورمان این نوع از سازه‌ها جهت کاهش زمان ساخت پیشنهاد میشود.
سرعت نصب

در این گونه از سازه‌ها بدلیل حذف کامل جوشکاری در محل نصب سازه‌، فقط با جای گذاری قطعات و بستن تعدادی پیچ و مهره محدود می‌شود که این عامل باعث افزایش چشمگیر سرعت نصب می‌شود و خطاهای نصب به حداقل خود می‌رسد.
امکان باز نمودن سازه و استفاده مجدد

اعضای سازه‌های فولادی را که با پیچ به یکدیگر متصل شده‌اند، می‌توان از هم جدا نمود و در محل دیگری مجدداً آنها را به یکدیگر متصل و سازه جدیدی را احداث نمود. این موضوع در اجرای سازه‌های موقت نظیر پل‌ها و داربست‌های غیردائم اهمیت ویژه‌ای دارد.
‌کیفیت ساخت

کیفیت ساخت سازه با امکانات موجود در کارخانه و طبق نقشه‌های طراحی شده و تحت نظارت واحد کنترل کیفی قابل مقایسه با سازه‌های جوشی که در محل نصب سازه ساخته می‌شوند نبوده و دارای کیفیت بسیار بالایی است.
پرت مصالح

معمولاً دست محاسب در انتخاب مقاطع خاص مانند IPE بسته بوده و مجبور است با اضافه کردن ورق و جوشکاری اضافی به مقطع مورد نظر خود برسد. حال آنکه در ساختمان پیچ و مهره‌ای امکان اجرا و تولید مقاطع سبک‌تر و با مقاومت بیشتر وجود دارد. استفاده از ورق در ساخت مقاطع و پرت آهن آلات به حداقل می‌رسد‌.
‌ایمنی و پایداری سازه

چه به لحاظ تئوری و چه به لحاظ عملی ثابت شده‌ که ساختمان‌های پیچ و مهره‌ای به دلیل کیفیت بهتر، پایداری و مقاومت بیشتری در برابر زلزله و نیروهای جانبی دارند.
‌هزینه کمتر

اجرای ساختمان پیچ و مهره‌ای به لحاظ اقتصادی می‌تواند هزینه کمتری را به مالک تحمیل کند ولی این بدان معنی نیست که در دو سازه که کاملاً مقاطع آن یکسان است سازه پیچ و مهر‌ه‌ای کم هزینه‌تر باشد‌. ولی به دلیل باز بودن دست طراح در بهینه سازی و ساخت مقاطع با وزن کمتر، امکان کاهش وزن سازه توسط طراح به راحتی امکان پذیر است.
‌مقاومت در برابر آتش سوزی

در دماهای بالا معمولا اتصالات پیچ و مهره‌ای مقاومت بیشتری در برابر حرارت دارند و احتمال تخریب سازه بسیار کمتر از اتصالات جوشی است .
‌عدم نیاز به فضای کار

معمولاً در شهر‌ها به دلیل عدم وجود موقعیت و مکان مناسب جهت ساخت‌، اغلب پیمانکاران دچار زحمت فراوان شده که با استفاده از این نوع سازه‌ها، قابلیت اجرا در شلوغ‌ترین و کم حجم‌ترین موقعیت‌ها را فراهم کرده است.
‌رواج جهانی

در تمامی کشورهای آمریکایی و اروپایی تمامی سازه‌ها به صورت پیچ و مهره‌ای اجرا می‌شود مگر در سازه‌های بسیار کم اهمیت که اتصالات آن جوشی اجرا می‌شود. ‌از دلایل مهم استفاده از این نوع سازه‌ها در این کشور‌ها‌، عملکرد بهتر آن و تجربه بیشتر آن کشور‌ها در ساخت سازه‌های فولادی است.
خوردگی سازه

در سازه‌های پیچ و مهره‌ای قبل از رنگ آمیزی‌، قطعات داخل دستگاه‌های سندبلاست و وایر برس تحت نظر واحد کنترل کیفی زنگ زدایی می‌شوند که در سازه‌های جوشی این عملیات انجام نمیشود و همچنین در سازه‌های جوشی بجای رنگ غنی شده با روی‌، که در سازه‌های پیچ و مهره‌‌ای استفاده می‌شود‌، ضد زنگ بکار می‌‌رود که این امر باعث خوردگی سریع سازه می‌شود.
‌امکان استفاده در مدیریت حوادث

با توجه به امکان جابجایی این گونه سازه‌ها امکان جابجایی و نصب آن در مناطق بحران زده مانند سیل و زلزله امکان پذیر است.
‌شرایط محیطی کار

برای اجرای مناسب اتصالات جوشی لازم است درجه حرارت محیط، تهویه هوا، محل استقرار و نیز فضای دسترسی به اتصال در شرایط مناسب و قابل قبولی باشد. در حالی که محدودیت‌های ذکر شده در اجرای سازه‌های فولادی به کمک اتصالات پیچی به مراتب کمتر است.

مشکل عمده در اجرای سازه‌های فولادی با اتصالات پیچی در اثر اجرای غلط و نامناسب سوراخ‌ها و عدم رعایت میزان پیش تنیدگی در پیچ‌ها و عدم انطباق آنها هنگام اجرا و نصب پدید می‌آید. بنابراین در تعبیه سوراخ‌های اعضا در کارگاه‌های صنایع فلزی باید به دقت محل سوراخ‌ها تعیین و با وسایل و تجهیزات مناسب عمل سوراخ نمودن اعضا صورت گیرد.
جلوگیری از خوردگی اتصالات‌

دوام اتصالات به درجه خوردگی محیط در دوران سرویس بستگی دارد. خرابی‌های ناشی از زنگ زدگی باعث گسیختگی پیش از موقعی شود، بنابراین محافظت در برابر خوردگی به منظور حفظ تمامیت و یکپارچگی سازه در طول عمر خود باید مورد توجه قرار گیرد. پیچ‌ها و مهره‌ها در سازه‌های فولادی یکی از اجزای مهم بوده که تمامیت کل سازه به آنها بستگی دارد. برای محافظت در برابر خوردگی می‌توان از فلزهای مقاوم و یا پوشش‌های محافظ قبل و بعد از نصب استفاده نمود. استفاده از اتصالاتی که از آلیاژهای مقاوم ساخته شده‌اند بهترین راهکار در محیط‌های بسیار خورنده است. پوشش‌های محافظ شامل روی، کادمیوم و فلزات گران قیمتی مانند نیکل و قلع است که باید پیش از نصب مورد استفاده قرار گیرند. در مورد فلزات فعال‌تر مانند روی و کادمیوم ضخامت پوشش اهمیت زیادی دارد اما پوشش‌های نازک نیکل و قلع می‌تواند در دراز مدت به خوبی از سازه محافظت نماید.